ياري سعيد. “ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 2 (اکتبر 3, 2017): 96–89. دسترسی مارس 1, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18688.