ابراهيمي عطري احمد, بهاري فرد رضا, و خوشرفتار يزدي ناهيد. “تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 2 (اکتبر 3, 2017): 88–79. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18686.