شوشتريشهين, عابديمحمدرضا, بهراميمسعود, و سموعيراحله. “سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا”. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 2 (اکتبر 3, 2017): 62 - 61. دسترسی نوامبر 28, 2020. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18683.