خراساني زواره داود, و شريفيان سکينه. “سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت»”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 2 (اکتبر 3, 2017): 60–59. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18682.