حسين زادهکاظم, صادقراحله, و دليريسلمان. “برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 4 (آوریل 9, 2017): 253-260. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16759.