فهيمي‌نيامحمد, جعفري منصوريانحسين, مجيديغريب, اسکندرياکبر, بهاریسمیه, و افسرعنایت. “رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 4 (آوریل 9, 2017): 239-244. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16737.