خرميزهرا, هاشمي نظريسيد سعيد, و قدير زادهمحمدرضا. “اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 4 (آوریل 9, 2017): 217-224. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16729.