ارقامی شیرازه, بهرامی نیا سارا, و شریفی فرزانه. “طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 2 (ژانویه 16, 2017): 134–129. دسترسی مارس 1, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14144.