مسعودی نژاد محمدرضا, یزدان بخش احمدرضا, محمدی بهمن, و حبیبی ملیحه. “امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 2 (ژانویه 16, 2017): 74–69. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14125.