سرخیلحمید, توکلیجواد, و رضوانیسروش. “ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 1 (ژوئن 22, 2016): 68 - 63. دسترسی ژانویه 29, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13034.