خورشیدیعلی, عینیالهه, و سوریحمید. “الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 1 (ژوئن 21, 2016): 54 - 47. دسترسی ژانویه 29, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13018.