روستای شالماییمدینه, رخشانیفاطمه, رمضانخانیعلی, و سوریحمید. “تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 1 (ژوئن 21, 2016): 46 - 39. دسترسی مارس 26, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13017.