خالوییعلی, ملکوتیانمحمد, و مهدی پور رابریمحسن. “وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4, no. 1 (ژوئن 21, 2016): 24 - 19. دسترسی مارس 26, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13004.