یاری سعید. “طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3, no. 2 (سپتامبر 23, 2015): 140–135. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10082.