مسعودی نژاد م., اسلامی ا., و خشیج م. “حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 4, مارس 2015, صص 265-72, doi:10.22037/meipm.v2i4.8391.