ملک پور ف., محمدیان ی., و ملک پور ع. “بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 3, ژانویه 2015, صص 204-8, doi:10.22037/meipm.v2i3.7823.