مختاری ع. م., صمدی س., حاتمی س. ا., جلیلیان ح., و خانجانی ن. “میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 3, دسامبر 2014, صص 209-14, doi:10.22037/meipm.v2i3.7742.