علیان زاده ش., کاشی گ., خضری س. م., و ماشینچیان مرادی ع. “بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 1, ژوئن 2014, صص 47-54, doi:10.22037/meipm.v2i1.6473.