عدل ج., دهقان ن., و عباس زاده م. “اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 1, ژوئن 2014, صص 39-46, doi:10.22037/meipm.v2i1.6472.