بختیاری م., سوری ح., عینی ا., صالحی م., و مهماندار م. ر. “بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 2, ش 1, ژوئن 2014, صص 1-8, doi:10.22037/meipm.v2i1.6467.