اکبری ه., صاحب الزمانی م., و سیداحمدی م. “همه‌گیرشناسی آسیب‌های والیبال در ایران و راهکارهای پیشگیری: مطالعه مروری”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 4, آوریل 2023, صص 303-90, doi:10.22037/iipm.v10i4.38885.