صداقتی وشمه سرایی ف., خدادادی حسن کیاده ن. ., کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. ., همایی راد ع. ا. ., و یوسف زاده چابک ش. . “تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 10, ش 3, ژانویه 2023, صص 209-98, doi:10.22037/iipm.v10i3.37330.