محمدیاری س., اصلانی م., قارداشی ع., و ظهرابی ا. “بررسي تأثير برنامه گرم کردن بر پيشگيري از آسيب هاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 2, سپتامبر 2021, صص 132-24, doi:10.22037/iipm.v9i2.32975.