تاج بخش م., امامی ح., ورهرام م., بهرام بیگی ف., و قازانچایی ا. “خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 3, ژانویه 2021, صص 198-1, doi:10.22037/meipm.v8i3.31538.