میرحکیمی س. ع., امینی حسینی ک., منصوری ب., و ایزدخواه ی. ا. “ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 4, فوریه 2021, صص 259-47, doi:10.22037/meipm.v8i4.31068.