فرهودي ا., کاشی گ., و حداوندخاني آ. “بررسي غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در شبکه توزيع آب بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 4, می 2020, صص 207-99, doi:10.22037/meipm.v7i4.30690.