مایل افشار م., نوحی ف., ریاحی ل., و نیک روان ا. “بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 2, سپتامبر 2020, صص 96-86, doi:10.22037/meipm.v8i2.30539.