امیدی م., و امیدی ن. “پیش بینی روند تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 1, جولای 2020, صص 29-24, doi:10.22037/meipm.v8i1.30132.