باباپور ع., حيدري گرجي م., موسوي نسب ن., و جنتی ی. “بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 3, آوریل 2020, صص 147-38, doi:10.22037/meipm.v7i3.30045.