کلانتریان م., مینونژاد ه., رجبی ر., و صیدی ف. “بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 8, ش 2, اکتبر 2020, صص 85-75, doi:10.22037/meipm.v8i2.30038.