شهباززاده ف., نريماني س., احمدي ش., و انوري ز. “بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 7, ش 3, آوریل 2020, صص 137-1, doi:10.22037/meipm.v7i3.29937.