فاطمی عقدا س. م., ساكت ع., صادقی ح., و فهیمی فر ا. “روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 2, سپتامبر 2021, صص 101-92, doi:10.22037/iipm.v9i2.29037.