محمدی ا., یوسفی م., ابراهیمی پور ح., عادل ا., آدینه ح., و تقی پور ع. “بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 9, ش 1, می 2021, صص 8-1, doi:10.22037/meipm.v9i1.28971.