مرادی اصل ا., ادهم د., میرزانژاد اصل ح., اقبالی ه., سلیمانزاده ح., رفیع نژاد ج., اباذری م., و اکبرزاده ت. ا. “تحليل مکاني مار گزيدگي در استان اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در سال‌هاي 94-1390”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 6, ش 2, دسامبر 2018, صص 86-81, doi:10.22037/meipm.v6i2.23664.