جوان بي‌پروا ا., عادل ا., و هوشمند ا. “بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 6, ش 2, دسامبر 2018, صص 54-49, doi:10.22037/meipm.v6i2.22153.