حسيني س. م., خراساني زواره د., و عباسي ع. “چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 6, ش 1, جولای 2018, صص 48-43, doi:10.22037/meipm.v6i1.22148.