يوسفي نژادي ت., و سوري ح. “بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 4, مارس 2018, صص 192-85, doi:10.22037/meipm.v5i4.20719.