شوشتري ش., عابدي م., بهرامي م., و سموعي ر. “تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 1, جولای 2017, صص 58-51, doi:10.22037/meipm.v5i1.17667.