زارعی ا., و شمس الدینی لری ع. “کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 5, ش 1, جولای 2017, صص 8-1, doi:10.22037/meipm.v5i1.17615.