حسين زادهک., صادقر., و دليريس. “برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 253-60, doi:10.22037/meipm.v4i4.16759.