فهيمي‌نيام., جعفري منصوريانح., مجيديغ., اسکندريا., بهاریس., و افسرع. “رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 4, آوریل 2017, صص 239-44, doi:10.22037/meipm.v4i4.16737.