عباسی م., صادقی م., اعظمی ع. ا., اسماعیلی س. م., کاووسی ج., و آریافرد ا. “بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 2, ژانویه 2017, صص 90-83, doi:10.22037/meipm.v4i2.14132.