داودی ف., اعتماد ک., طاهری تنجانی پ., و خداکریم س. “بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 2, ژانویه 2017, صص 82-75, doi:10.22037/meipm.v4i2.14129.