مسعودی نژاد م., یزدان بخش ا., محمدی ب., و حبیبی م. “امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 2, ژانویه 2017, صص 74-69, doi:10.22037/meipm.v4i2.14125.