سوریح., رفیعی ا., انتظامین., حسنیژ., و حسینیس. م. “بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 4, ش 1, ژوئن 2016, صص 8 - 1, doi:10.22037/meipm.v4i1.12997.