منصف و., اسدی پ., و ملکی ضیابری س. م. “اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ج 3, ش 2, سپتامبر 2015, صص 102-97, doi:10.22037/meipm.v3i2.10075.