[1]
ملکوتیان م., یغمائیان ک., جعفری منصوریان ح., علیزاده م., و جعفری مدرک م., “بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 1, صص 24–15, ژوئن 2015.