[1]
مسعودی نژاد م., اسلامی ا., و خشیج م., “حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 4, صص 265–272, مارس 2015.