[1]
ملک پور ف., محمدیان ی., و ملک پور ع., “بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 2, ش 3, صص 204–208, ژانویه 2015.