[1]
M. J. Jafari, A. Sadighzadeh, V. Sarsangi, F. Zaeri, و E. Zarei, “...”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 1, ش 3, صص 123–133, دسامبر 2013.